Đặt vé dễ dàng - Chưa đầy một phút!

1464059782 300x400 Cac Hang Ve Hang Vietnam Airlines

VietNam Airlines khuyến mãi giá rẻ đặc biệt đi Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta

Xuất phát từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, xuất vé từ 01/04-30/11/2016.

Từ

Đến

Giá khứ hồi (chưa gồm thuế, phí), USD

Giá khứ hồi (đã gồm thuế, phí), USD

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Yangon

99 USD

194 USD

01/04/16-30/11/16

01/04/16-10/04/16
21/04/16-26/04/16
05/05/16-30/08/16
06/09/16-30/11/16

Siêu tiết kiệm

Hồ Chí Minh

Yangon

59 USD

149 USD

01/04/16-30/11/16

01/04/16-30/11/16

Siêu tiết kiệm

Hồ Chí Minh

Jakarta

190 USD

 

270 USD

 

01/04/16-30/11/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-28/04/16
05/05/16-05/07/16
14/07/16-30/08/16
06/09/16-30/11/16

Siêu tiết kiệm

Hà Nội

Bangkok

 

50 USD

 

 

145 USD

 

01/04/16-30/11/16

01/04/16-08/04/16
19/04/16-27/04/16
04/05/16-09/06/16
16/08/16-30/08/16
06/09/16-30/1116

Siêu tiết kiệm

Hồ Chí Minh

Bangkok

 

50 USD

 

 

140 USD

 

01/04/16-30/11/16

01/04/16-08/04/16
19/04/16-27/04/16
04/05/16-09/06/16
16/08/16-30/08/16
06/09/16-30/1116

Siêu tiết kiệm

Hà Nội

Singapore

 

90 USD

 

 

188 USD

 

01/04/16-30/11/16

01/04/16-08/04/16
19/04/16-27/04/16
04/05/16-09/06/16
16/08/16-30/08/16
06/09/16-30/1116

Siêu tiết kiệm

Hồ Chí Minh

Singapore

 

60 USD

 

 

153 USD

 

01/04/16-30/11/16

01/04/16-08/04/16
19/04/16-27/04/16
04/05/16-09/06/16
16/08/16-30/08/16
06/09/16-30/1116

Siêu tiết kiệm

Hà Nội

Kuala Lumpur

150 USD

201 USD

01/04/16-30/11/16

01/04/16-08/04/16
19/04/16-27/04/16
04/05/16-09/06/16
16/08/16-30/08/16
06/09/16-30/1116

Siêu tiết kiệm

Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

 

79 USD

 

 

125 USD

 

01/04/16-30/11/16

01/04/16-08/04/16
19/04/16-27/04/16
04/05/16-09/06/16
16/08/16-30/08/16
06/09/16-30/1116

Siêu tiết kiệm

 

 

Thuế, phí có thể thay đổi tại thời
điểm đặt chỗ

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé cao hơn có thể được áp dụng

Giá đặc biệt từ Hà Nội đi Sydney, Melbourne

Từ

Đến

Giá khứ hồi (chưa gồm thuế, phí)

Giá khứ hồi (đã gồm thuế, phí)

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Sydney

720USD

843USD

01/04/16-22/06/16

01/04/16-25/04/16

04/05/16-22/06/16

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Melbourne

720USD

830USD

01/04/16-22/06/16

01/04/16-25/04/16

04/05/16-22/06/16

Tiết kiệm đặc biệt