Đặt vé dễ dàng - Chưa đầy một phút!

Bb

6. Bị mất CMTND có đi máy bay được không?

 

Trả lời: 

Trong trường hợp bạn bị mất CMTND có thể dùng Giấy chứng nhận nhân thân. Giấy này có mẫu sẵn và cần có xác nhận của công an phường xã còn giá trị sử dụng, có ảnh đóng dấu giáp lai.

Nếu cần thêm thông tin xin quý khách liên hệ hotline vé Minh Thanh: 0939789000 để được hỗ trợ tốt và nhanh nhất.